BETA PROVOZ : měřící server je pomalý stroj se 100Mbps síťovou kartou, je pravděpodobné, že test bude přerušen z důvodu vytížení!  

Test rychlosti datové linky (internetu) spočívá v přenosu maximálního možného oběmu dat ve směru k uživateli (download) i od uživatele (upload)*. Pro co nejefektivnější test je zapotřebí zajistit, aby v systému neběžely žádné další síťové operace nebo aplikace, které přenáší data. Jinými slovy, pozastavit, zakázat nebo vypnout veškeré komunikační aplikace a funkce systému.

Výsledek testu však může ovlivnit agregovaný provoz na celé trase k protistraně (měřící server). Nejprve tedy záleží na tom, zda uživatel je připojen k vyhrazené lince nebo sdílí přenosovou kapacitu uzlu/poslední míle i s jinými uživateli. Dále páteřní trasy, ty mohou být, dle technologie sítě, bohatě dimenzované (optické sítě) nebo taktéž omezeny s určitou maximální kapacitou (bezdrátové sítě, telefonní sítě DSL, kabelové sítě na DOCSISu). Posledním místem výskytu agregace požadavků je samotná protistrana - server. Zde se bavíme o přenosové kapacitě přípojky serveru a také o výkonu samotného serveru.

V kostce, všechny trasy mezi serverem a uživatelem musí mít větší dostupnou kapacitu, než-li je poskytována uživateli a samotný server i stroj uživatele musí mít v daný moment výpočetní i přenosovou kapacitu na obsloužení testu.

 Další měřící aplikace: http://speedtest.cesnet.cz/  http://www.speedtest.net/

Výzva pro ISP/TeleHouse: Pokud se Vám tento měřák líbí a máte dostatečnou kapacitu linky, kontaktujte mě na speedtest@dmnc.net.


* beta verze aplikace provádí pouze test downloadu, verze s uploadem bude až v ostrém provozu...
Pozn. pokud se nedaří připojit k testovacímu serveru, zkuste dočasně vypnout firewall, příp. antivirus (někdy je v AV řešení obsažen i FW).